Han Zhang, Hao Cheng, Qingqing Wang, Xianping Zeng, Yanfen Chen, Jin Yan, Yanran Sun, Xiaoxi Zhao, Weijing Li, Chao Gao, Wenyu Gong, Bei Li, Ruidong Zhang, Li Nan, Yong Wu, Shilai Bao, Jing-Dong J. Han & Huyong Zheng. An advanced fragment analysis based individualized subtype classification of pediatric acute lymphoblastic leukemia [J]. Scientific Reports, 2015, 5:12435.

作者单位:北京儿童医院儿童血液肿瘤重点实验室

引用产品:Gene Expression Multiplex Kit

文章链接:http://www.nature.com/articles/srep12435


下一篇
上一篇

上一篇:

下一篇:

An advanced fragment analysis-based individualized subtype classification of pediatric acute lymphoblastic leukemia