LeWang, Mengchuan Zhao, Zhongren Shi, Zhishan Feng,Weiwei Guo, Shuo Yang,Lanping Liu, Guixia Li. A GeXP-Based Assay for Simultaneous Detection of Multiple Viruses in Hospitalized Children with Community Acquired Pneumonia [J]. PLOS ONE, 2016.

作者单位:河北省儿童医院

文章链接:http://europepmc.org/articles/PMC5023126


下一篇
上一篇

上一篇:

下一篇:

A GeXP-Based Assay for Simultaneous Detection of Multiple Viruses in Hospitalized Children with Community Acquired Pneumonia